BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zajęcia w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza szkoła w CMI

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie jest partnerem w realizacji grantu CMI, w ramach którego zostało utworzone koło informatyczne dla uczniów.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Od października 11-osobowa grupa uczniów z klas VII naszej szkoły bierze udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych. Tematyka koła informatycznego dotyczy algorytmiki, programowania w C++ oraz robotyki. Obecnie zajęcia odbywają się zdalnie w czwartki o godz. 16:00. W trakcie zajęć mają możliwość zapoznania się z różnymi sposobami rozwiązywania zadań i problemów metodami algorytmicznymi. 

Dzięki udziałowi w  projekcie: „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych będą mieli nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.

Szkolnym koordynatorem projektu i prowadzącym zajęcia jest Rafał Ostrowski