BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zaproszenie na Mszę Świętą

Posłuchaj artykułu

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego

3 września 2018 r. godz. 8:00

Zapraszamy Dyrekcje, Grono Pedagogiczne, Dzieci wraz z Rodzicami