BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zawieszenie zajęć szkolnych

Posłuchaj artykułu

Od dnia 12 marca zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W szczególnych wypadkach (w przypadku braku możliwości zorganizowania opieki nad dzieckiem) w dniach 12 i 13 marca będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Od dnia 16 marca do 25 marca szkoła będzie zamknięta dla wszystkich uczniów. Prosimy o zapoznawanie się z bieżącymi informacjami na stronie szkoły lub pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja