BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Podziękowanie za pomoc

Posłuchaj artykułu
Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w zbiórce przeprowadzonej w naszej szkole dla dzieci z częstochowskiego Ośrodka Wychowawczo- Rewalidacyjnego dla dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych.
Mogliśmy pomóc i udało się!