BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zebrania z Rodzicami

Posłuchaj artykułu

Zapraszamy Wszystkich Rodziców na spotkania z wychowawcami klas.

20 września 2017 r. (środa) godz. 17.00 – Rodzice uczniów klas nauczania wczesnoszkolnego I-III

21 września 2017 r. (czwartek) godz. 17.00 – Rodzice uczniów klas IV-VII.