BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Śladami historii – wyjazd do Litwy – podsumowanie

W dniach 27 – 29.09.2023 uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Agnieszki Żuk oraz p. Anny Leszczyńskiej uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez Towarzystwo Patriotycznie “Kresy”- Śladami historii. Zmierzając do Wilna odwiedzili Suchowolę – miejsce związane z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko. W drugim dniu uczniowie wycieczki na Kresy odwiedzili miejsca związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. W Zułowie miejscu narodzin Marszałka niecodzienną lekcję historii poprowadzili osobiście Prezydent Miasta Częstochowy p. Ryszard Stefaniak, Naczelnik Wydziału Edukacji p. Rafał Piotrowski oraz ks. Ryszard Umański- organizator wyjazdu. Na miejscu został wspólnie odśpiewany Hymn oddając cześć i pamięć Naczelnemu Wodzowi. Dzień zakończony został apelem na Cmentarzu na Rossie, gdzie złożono kwiaty na grobie, w którym spoczywa matka Marszałka Piłsudskiego i Jego serce. Nie zabrakło integracji z młodzieżą szkoły w Podbrzeziu i Mickunach. W ostatnim dniu pobytu uczniowie zwiedzali zabytki Wilna, utrwalając historię Polski.