BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Stołówka

Abonament obiadowy

Prosimy o wpłaty za obiady. Poniższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy 03 1030 1104 0000 0000 9316 0001  lub do intendentki do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów.

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

Cena jednostkowa obiadu 4,50 zł

Wniosek

Prosimy o wpłaty dokładnie wyliczonej kwoty.

Miesiąc Kwota Termin wpłat
Wrzesień 94,50 zł 6.09.2021 r.
Październik 85,50 zł 6.10.2021 r.
Listopad 85,50 zł 5.11.2021 r.
Grudzień 67,50 zł 3.12.2021 r.
Styczeń 72 zł 14.01.2022 r.
Luty 45 zł 4.02.2022 r.
Marzec 103,50 zł + 4,50 zł za 28 luty jeżeli nie było opłat w lutym 4.03.2022 r. Prosimy o doliczenie jednego dnia z lutego jeżeli ktoś nie wpłacał za luty (4,50 zł)
Kwiecień 76,50 zł 4.04.2022 r.
Maj 76,50 zł 4.05.2022 r.
Czerwiec 67,50 zł 6.06.2022 r.