BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Stołówka

stołowka

Abonament obiadowy

Prosimy o wpłaty za obiady. Poniższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy 03 1030 1104 0000 0000 9316 0001  lub do intendentki do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów.

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

Prosimy o wpłaty dokładnie wyliczonej kwoty.

Miesiąc Kwota Termin wpłat
Wrzesień 70 zł 1.09.2019 r.
Październik 80,50 zł 30.09.2019 r.
Listopad 66,50 zł 31.10.2019 r.
Grudzień 45,50 zł 30.11.2019 r.
Styczeń 31,50 zł 7.01.2020 r.
Luty 70 zł 31.01.2020 r.
Marzec 77 zł 29.02.2020 r.
Kwiecień    
Maj    
Czerwiec