BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Stołówka

Abonament obiadowy

Prosimy o wpłaty za obiady. Poniższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy 03 1030 1104 0000 0000 9316 0001 do piątego dnia miesiąca wydawania obiadów.

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

Cena jednostkowa obiadu 5,50 zł

Deklaracja na obiady

Prosimy o wpłaty dokładnie wyliczonej kwoty.

Miesiąc Kwota Termin wpłat
Wrzesień 104,50 zł 8.09.2023 r. – prosimy dokonywać wpłat od 1.09.2023 r.
Październik 115,50 zł (dla korzystających z obiadu 13.10.2023 r. kwota 121 zł – w tym dniu są tylko zajęcia opiekuńcze bez zajęć dydaktycznych)  5.10.2023 r. 
Listopad 110 zł  5.11.2023 r.
Grudzień 82,50 zł (bez 22 grudnia, w tym dniu będą wigilie klasowe)  5.12.2023 r.
Styczeń    
Luty    
Marzec     
Kwiecień     
Maj    
Czerwiec