BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Stołówka

Abonament obiadowy

Prosimy o wpłaty za obiady. Poniższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy 03 1030 1104 0000 0000 9316 0001  lub do intendentki do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów.

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

Cena jednostkowa obiadu 4,50 zł

Wniosek

Prosimy o wpłaty dokładnie wyliczonej kwoty.

Miesiąc Kwota Termin wpłat
Wrzesień 90,00 zł 7.09.2022 r.
Październik 85,50 zł 5.05.2022 r.
Listopad 90 zł 4.11.2022 r.
Grudzień 67,50 zł 3.12.2022 r.
Styczeń 36 zł 5.01.2023 r.
Luty 99 zł – do kwoty doliczono dni 30 i 31 stycznia, które nie były uwzględnione w opłacie za poprzedni miesiąc 5.02.2023 r. – prosimy o terminowe wpłaty ze względu na zobowiązania finansowe dotyczące zakupu żywności
Marzec  103,50 zł  5.03.2023 r. 
Kwiecień  72 zł  5.04.2023 r. 
Maj 76,50 zł 5.05.2023 r.
Czerwiec   63 zł 5.06.2023 r.