BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Stołówka

stołowka

Abonament obiadowy

Prosimy o wpłaty za obiady. Poniższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy 03 1030 1104 0000 0000 9316 0001  lub do intendentki do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów.

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

Cena jednostkowa obiadu 4,50 zł

Wniosek

Prosimy o wpłaty dokładnie wyliczonej kwoty.

Miesiąc Kwota Termin wpłat
Wrzesień 94,50 zł 7.09.2020 r.
Październik 94,50 zł 30.09.2020 r.
Listopad 85,50 zł 18 zł 6.11.2020 r.
Grudzień  – – –  – – –  
Styczeń 45 zł (klasy 1 – 3) 20.01.2021 r.
Luty 90 zł 4.02.2020 r.
Marzec 103,50 zł 8.03.2021 r.
Kwiecień  —  —
Maj 76,50 zł (Prosimy o odliczenie kwoty za  niewykorzystane posiłki w marcu) 5.05.2021 r.
Czerwiec 72 zł (Osoby, które jeszcze nie odliczyły kwoty za niewykorzystane posiłki podczas nauczania zdalnego, prosimy o dokonanie tego ostatecznie w czerwcu) 4.06.2021 r.
Up