BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Stołówka

Abonament obiadowy

Prosimy o wpłaty za obiady. Poniższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy 03 1030 1104 0000 0000 9316 0001  lub do intendentki do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów.

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

Cena jednostkowa obiadu 4,50 zł

Wniosek

Prosimy o wpłaty dokładnie wyliczonej kwoty.

Miesiąc Kwota Termin wpłat
Wrzesień 90,00 zł 7.09.2022 r.
Październik 85,50 zł 5.05.2022 r.