BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Stołówka

stołowka

Abonament obiadowy

Prosimy o wpłaty za obiady. Poniższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy 03 1030 1104 0000 0000 9316 0001  lub do intendentki do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów.

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

Cena jednostkowa obiadu 4,50 zł

Wniosek

Prosimy o wpłaty dokładnie wyliczonej kwoty.

Miesiąc Kwota Termin wpłat
Wrzesień 94,50 zł 6.09.2021 r.
Październik 85,50 zł 6.10.2021 r.
Listopad 85,50 zł 5.11.2021 r.
Grudzień    
Styczeń    
Luty    
Marzec    
Kwiecień    
Maj    
Czerwiec    
Up