BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Rodzice

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie

45 1020 1664 0000 3202 0020 3927