BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

34 5065006; 34 3614075; sp38@edukacja.czestochowa.pl

Rodzice

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie

45 1020 1664 0000 3202 0020 3927