BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK, działa w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem jego działalności, jest aktywizacja środowiska uczniów i nauczycieli w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym poprzez:

  • pomaganie potrzebującym uczniom,
  • uczenie dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • promowanie profilaktyki zdrowotnej oraz naukę zapobiegania wypadkom,
  • włączanie się w działalność charytatywną PCK.

Uczniów zainteresowanych wolontariatem, zapraszamy do kontaktu z opiekunami:
p. Alicją Kowal i p. Agnieszką Krzypkowską