BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Kontroler ruchu drogowego

Godziny dyżurów na przejściu pieszym:

Godziny przyjścia dzieci:

  • 7:30 – 8:10
  • 8:30 – 9:05
  • 9:25 – 10:00
  • 10:20 – 10:55
  • 11:30 – 12:00

Godziny wyjścia dzieci:

  • 11:30 – do wyjścia wszystkich dzieci
  • 12:25 – do wyjścia wszystkich dzieci
  • 13:30 – do wyjścia wszystkich dzieci
  • 14:25 – do wyjścia wszystkich dzieci
  • 15:20 – do wyjścia wszystkich dzieci (tylko środa, czwartek, piątek)

Godziny wyjścia strażnika ruchu drogowego zależne są od planu lekcyjnego. Powyższy harmonogram został uzgodniony w porozumieniu z Radą Rodziców