BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Projekty

slide

Opieka nad miejscem pamięci

W celu popularyzowania i upowszechniania wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej w środowisku lokalnym, uczniowie naszej szkoły sprawują opiekę nad różnymi miejscami pamięci. Jednym z nim jest pomnik rodziny Mężnickich z lat 70-tych XIX wieku, który znajduje się na cmentarzu św. Rocha w […]

slide

Konkurs plastyczno – historyczny „Order dla powstańca”

W ramach projektu „Szkoła Patriotów” w naszej szkole odbył się konkurs plastyczno – historyczny pod nazwą „Order dla powstańca”. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku przypada 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego, uczniowie nawiązali do tego właśnie wydarzenia. Każda z tych prac była wyrazem szacunku i podziwu dla walczących. […]

slide

Szkoła Patriotów

Nasza szkoła uczestniczy w wojewódzkim projekcie edukacyjnym „Szkoła Patriotów”. Topatriotyczne przedsięwzięcie organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty ma na celupodkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej ikulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnychwydarzeniach i postaciach z historii kraju i regionu. W ramach udziału w tym projekcieuczniowie naszej […]

slide

„Silniejsi Razem” – podsumowanie projektu

12 grudnia 2022 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W murach Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie odbyło się podsumowanie projektu „Silniejsi Razem” integrującego uczniów polskich i ukraińskich. Należy przy tym wspomnieć, że nie było to zwykłe podsumowanie… Połączono je z premierą pamięciowej gry edukacyjnej „Silniejsi Razem. Dziedzictwo Naszych Ojczyzn”. […]

slide

Młodzieżowa Akademia Życia

Projekt MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ŻYCIA (MAŻ) „Młodość bez uzależnień” Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Częstochowa Czas realizacji 01.10.2022 – 15.12.2022 r. Celem programu, jest rozwój działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Poszerzenie posiadanej wiedzy o konsekwencjach oraz zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych. Opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej […]

slide

STRONGER TOGETHER – Silniejsi Razem

Od jutra w naszej placówce rusza projekt” Stronger Together – Silniejsi Razem”. Przeznaczony jest dla uczniów ze szkół podstawowych w celu integracji polsko-ukraińskiej, który realizowany jest pomiędzy Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Fundacją Wolność i Demokracja oraz organizacją humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci – UNICEF.