BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog Szkolny Rafał Krzypkowski przyjmuje w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00-14:30

WTOREK 10:30-16:00

ŚRODA 8:00-11:45

CZWARTEK 8:00-12:00

PIĄTEK 8:45-12:00

Psycholog Szkolny Magdalena Kuczera przyjmuje w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 10:00-16:00

WTOREK 8:00-13:00

ŚRODA 8:00-13:00

CZWARTEK 8:00-12:00

PIĄTEK 8:00-10:00

PPPP

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa jest pod opieką Publicznej Poradni Psychologoczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul.  Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa tel. 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 739

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.