BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog Szkolny Rafał Krzypkowski przyjmuje w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 11:00-16:00

WTOREK 8:00-12:30

ŚRODA 8:15-12:30

CZWARTEK 8:15-12:30

PIĄTEK 8:00-12:00

PPPP

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa jest pod opieką Publicznej Poradni Psychologoczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul.  Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa tel. 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 739

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.