BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog Szkolny – Rafał Krzypkowski

Pedagog Specjalny – Katarzyna Klimas

Psycholog Szkolny – Magdalena Kuczera-Kostecka

PPPP

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa jest pod opieką Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Północ”:

przy

ul. Ireny Kosmowskiej 5
42-224 Częstochowa, tel. 34 324 24 24, tel. kom. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://zppp.ids.czest.pl

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.