BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna dla uczniów naszej szkoły

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa i placówkami stomatologicznymi Uczniowie Naszej Szkoły zostali objęci opieką stomatologiczną, które będzie świadczone przez  

CENTRUM STOMATOLOGII OLMEDICAL ANITA OLEK

ul. Krynicka 1/3

42-221 Częstochowa

(Aleja Brzozowa, Osiedle Parkitka)

Telefony: 34 361 16 92; 34 344 49 19; 601 090 228

Zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Zgodnie z rozdz. 7 ustawy dokumentacja medyczna przechowywana jest przez lekarza dentystę, który jest administratorem danych.