BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Aktualności

slide

Wystawa związana z miejscami pamięci narodowej

We wrześniu w naszej szkole została zorganizowana wystawa poświęcona miejscom pamięci w naszym mieście. Uczniowie zdobywali informacje na temat tych miejsc, ilustrowali je bądź fotografowali. Dzięki temu kształtował się wśród dzieci i młodzieży szacunek dla przeszłości, dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych […]

slide

Opieka nad miejscem pamięci

W celu popularyzowania i upowszechniania wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej w środowisku lokalnym, uczniowie naszej szkoły sprawują opiekę nad różnymi miejscami pamięci. Jednym z nim jest pomnik rodziny Mężnickich z lat 70-tych XIX wieku, który znajduje się na cmentarzu św. Rocha w […]

slide

Konkurs plastyczno – historyczny „Order dla powstańca”

W ramach projektu „Szkoła Patriotów” w naszej szkole odbył się konkurs plastyczno – historyczny pod nazwą „Order dla powstańca”. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku przypada 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego, uczniowie nawiązali do tego właśnie wydarzenia. Każda z tych prac była wyrazem szacunku i podziwu dla walczących. […]

slide

Szkoła Patriotów

Nasza szkoła uczestniczy w wojewódzkim projekcie edukacyjnym „Szkoła Patriotów”. Topatriotyczne przedsięwzięcie organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty ma na celupodkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej ikulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnychwydarzeniach i postaciach z historii kraju i regionu. W ramach udziału w tym projekcieuczniowie naszej […]