BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Jura nie tylko dla orłów

W dniu 28 listopada uczniowie klas 7 uczestniczyli w wycieczce po Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Wyjazd odbył się pod patronatem Urzędu Miasta Częstochowy pod hasłem – “Jura – nie tylko dla orłów”. “Jura – nie tylko dla orłów” to program profilaktyczno-
zdrowotny mający na celu profilaktykę uzależnień i propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez turystykę i krajoznawstwo, przy jednoczesnym rozszerzaniu ich wiedzy o historii i turystyczno-przyrodniczo atrakcjach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Uczniowie zapoznali się z historią miasta Olsztyn, podziwiali słynne tańczące rzeżby Jana Kędziory;wędrowali po szlakach Rezerwatu Parkowe śladami jednego z naszych wieszczów – ZygmuntaKrasińskiego w poszukiwaniu żródeł Wiercicy. W Złotym Potoku odwiedziliśmy także dworek, w którym poeta spędził część swojego życia. Kolejnym przystankiem w wędrówce był Leśniów okrywający przed nami tajemnice Sanktuarium Matki Bożej i Klasztoru Paulinów. Poznaliśmy historię wiążącą to miejsce z naszą Jasną Górą. Żarki odkryły przed nami również tajemnice starych rzemiosł. W muzeum w Starym Młynie nauczyliśmy się odzielać ziarno od plew oraz mielić mąkę. Dowiedzieliśmy się dlaczego szewc bez butów chodzi oraz jak dobrać drewno na odpowiednią beczkę. Na koniec wizyty w młynie mogliśmy odbyć podróż siedmiomilowym butem, zakręcić kołem żarkowieckiej historii oraz wejść do beczki śmiechu.