BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Kangur Matematyczny – komunikat

Drodzy uczniowie!

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021r. godz.9:00. Dla uczniów, którzy zgłosili się do konkursu, a nie mogli wziąć w nim udziału w dniu 22 kwietnia 2021r. z powodu zamknięcia szkoły, Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań konkursowych za pośrednictwem internetu.