BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Nasi laureaci i finaliści

Zakończyły się trzecie etapy wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratorium oświaty są ważnym etapem w zdobywaniu wiedzy. Z jednej strony pozwalają zmierzyć się z zagadnieniami, których nie omawia się na lekcjach, a z drugiej zdobycie tytułu laureata lub finalisty, który daje sporo przywilejów. Laureaci są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, a także mają pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Finaliści zaś mają dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Oto nasi laureaci i finaliści:

  • ALEKSANDER GŁĘBOCKI – laureat III etapu wojewódzkiego Konkursu z Matematyki;
  • MIKOŁAJ PRZESŁAŃSKI – laureat III etapu wojewódzkiego Konkursu z Historii;
  • ALEKSANDER GŁĘBOCKI – laureat III etapu wojewódzkiego Konkursu z Fizyki;
  • MARCELINA WAWRZYŃCZYK – finalista III etapu wojewódzkiego Konkursu z Matematyki;
  • ALEKSANDER GŁĘBOCKI – finalista III etapu wojewódzkiego Konkursu z Geografii;

Dziękujemy również Waszym nauczycielom za wysiłek włożony w pomoc w Waszym przygotowaniu.