BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Opieka nad miejscem pamięci

W celu popularyzowania i upowszechniania wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej w środowisku lokalnym, uczniowie naszej szkoły sprawują opiekę nad różnymi miejscami pamięci. Jednym z nim jest pomnik rodziny Mężnickich z lat 70-tych XIX wieku, który znajduje się na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie (sektor 6, rząd 1, grób nr 2).

Ludwik Mężnicki był uczestnikiem powstania styczniowego, właścicielem księgarni, radnym miejskim, członkiem oraz współzałożycielem kilku stowarzyszeń gospodarczych. Był wybitnym mieszkańcem naszego miasta, a uczniowie naszej szkoły dbając o jego miejsce pochówku okazują pamięć i szacunek dla niego oraz innych zasłużonych.