BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Pielgrzymka Wolontariuszy na Jasną Górę

26 maja 2023 roku odbyła się Pielgrzymka Wolontariuszy na Jasną Górę. Jej celem była promocja wolontariatu, duchowe wzmocnienie potencjału wolontariackiego oraz integracja środowiska wolontariuszy. Pielgrzymka odbyła się w ramach projektu CZĘSTO POMAGAMY czyli Lokalne Partnerstwo na rzecz  Wolontariatu w programie Korpusu Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. 

W przedsięwzięciu wzięła udział grupa uczniów oraz nauczycieli z naszej szkoły.