BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Porady prawne dla osób pochodzenia ukraińskiego.

Posłuchaj artykułu

Informujemy, że członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych będą udzielać nieodpłatnie porad prawnych osobom pochodzenia ukraińskiego.
We współpracy z Wydziałem Edukacji wyznaczono dyżury w trzech placówkach oświatowych (zlokalizowanych w różnych częściach naszego miasta):

  • IV Liceum Ogólnokształcącym im. Sienkiewicza  – Al. Najświętszej Maryi Panny 56,
  • Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego – ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18,
  • Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie – ul. Władysława Orkana 95/109.

    W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16 do 18 obywatele Ukrainy będą w nich mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.