BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Rekrutacja do SP38

Termin zgłoszenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej upływa 15 marca 2021 r. o godz. 15:00.

Więcej informacji na stronie https://sp38.czest.pl/rekrutacja/

Strona naboru https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa