BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

„Świetliki” w akcji!

W ramach Szkolnego Koła Wolontariatu funkcjonuje w szkole grupa pod nazwą „Świetliki”. To wolontariusze, którzy angażują się w działalność szkolnej świetlicy. W skład tej grupy wchodzą uczennice klasy VIII, VIIa i IV d. Raz w tygodniu pod opieką Katarzyny Klimas i Agnieszki Czerwińskiej przygotowują zajęcia dla dzieci, spędzających czas
 w szkolnej świetlicy. Uczennice z klas starszych pomagają przede wszystkim w odrabianiu lekcji. Dziewczynki z klasy IV przygotowują tematyczne zajęcia i zabawy. Od października odbyły się zajęcia lekturowe, gier planszowych, gier zespołowych, zajęcia mikołajkowe, karnawałowe i konstruktorskie. Dziewczyny czytają dzieciom bajki, angażują do zabaw ruchowych i plastycznych. Wolontariuszki same opracowują tematykę zajęć
oraz przygotowują niezbędne pomoce. Ich praca jest doceniania przez samych uczniów, którzy czekają na te spotkania. Największym atutem działalności „Świetlików” jest pomoc
w organizowaniu ciekawych zajęć w memencie, kiedy w świetlicy przebywa duża ilość dzieci.