BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wizyta uczniów w Domu Pomocy Społecznej 

W ostatnim tygodniu nauki uczniowie z klas 8b i 8e zostali zaproszeni do Domu Pomocy Społecznej. Mieli tam okazję poznać zadania i funkcje ośrodka, dowiedzieć się, na czym polega praca terapeutów, zobaczyć mieszkańców, a także sam ośrodek. Odbyła się wówczas prelekcja na temat uzależnień i ich konsekwencji, a także – w ramach programu “Przeciwdziałanie narkomanii i substancjom odurzających” – uczniowie wzięli udział w  spotkaniu z “Żywą książką”, podczas którego usłyszeli historię człowieka uzależnionego. O swoich emocjach i wrażeniach mieli okazję porozmawiać w przepięknym ogrodzie przy herbacie i grillu. Uczestniczyli także w warsztatach plastycznych. Szkoła otrzymała dyplom za udział w projekcie. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!