BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

12-16 kwietnia Szkolny Tydzień Świadomości Autyzmu

Dzień Świadomości

2  kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ponieważ przypadł on na dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w tym roku w naszej szkole wyznaczony został tydzień w którym będziemy włączać się w te obchody.

Celem akcji jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego i włączenie ucznia ze spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą.

Podczas Szkolnego Tygodnia Świadomości Autyzmu podejmowany jest szereg inicjatyw: przeprowadzone zostaną zajęcia wychowawcze przybliżające problematykę autyzmu, quiz dla klas IV-VIII, konkurs plastyczny dla klas I-III, konkurs fotograficzny zorganizowany na zajęciach z etyki.

zapal sie na niebiesko

Włączamy się w naszej szkole także w akcję „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. We wtorek 13 kwietnia prosimy całą społeczność szkolną o przygotowanie odzieży w kolorze niebieskim.

Uczniów oraz chętnych Rodziców i Opiekunów zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym quizie  dotyczącym wiedzy na temat autyzmu.

ulotka autyzm
Zapalmy się na niebiesko