BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Aktywna Wiosna – podsumowanie

W piątek 22 września w Szkole Podstawowej nr 50 odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii społecznej Aktywna Wiosna. Realizowana była ona wiosną tego roku pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka przez równo 50 dni. Jej celem było promowanie zdrowego stylu życia, zrównoważonej mobilności oraz zachęcenie do aktywności zarówno dzieci, ich opiekunów, grona pedagogicznego oraz pracowników częstochowskich placówek oświatowych.
Naszą szkołę w tym wydarzeniu reprezentowała klasa 6b wraz z wychowawcą p.Agnieszką Szewczyk, która “głośno” zaznaczyła swoją obecność w czasie pochodu szkół i przedszkoli. Uczniowie mieli również możliwość wzięcia udziału w wielu konkurencjach sportowych. Szkoła odebrała gratulacje i podziękowania z rąk Prezydenta Miasta oraz Naczelnika Wydziału Edukacji za uczestnictwo w kampanii.