BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Podsumowanie I Powiatowego Konkursu

Plastyczno- Poetyckiego „Mój przyjaciel pies”

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

konkurs plastyczny oraz  konkurs poetycki dla uczniów klas 1-3, klas 4-6, klasy 7-8, dla wszystkich typów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu częstochowskiego.

Do konkursu plastycznego zgłoszono 168 prac z 31 szkół. Do jury zaproszono częstochowskiego artystę malarza – Krzysztofa Żyngiela.  Zwycięzcę licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2009 roku uznany przez Gazetę Wyborczą za jednego z 13 najpopularniejszych  malarzy młodego pokolenia.

Do konkursu poetyckiego przystąpiło 33 uczniów z 17 szkół. Do obrad jury zaproszono p. Katarzynę Prudło- pisarkę wierszy dla dzieci i aktorkę Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach.

Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną dostarczone do sekretariatów szkół przez organizatora konkursu lub przesłane pocztą.

UWAGA!

Informujemy, że w związku ze stanem epidemii,  nagrody zostaną dostarczone w najbliższym możliwym czasie.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do konkursu.

Laureatom gratulujemy!

Organizatorki:

Joanna Jamska

Barbara Kwarciak

Halina Prudło

Iwona Tutak