BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

POLA ESPERANTO-ASOCITO (POLSKI ZWIĄZEK ESPERANTYSTÓW) w SP38!

W ostatni piątek mieliśmy okazję gościć w naszej szkole POLSKI ZWIĄZEK ESPERANTYSTÓW z Warszawy. Włączył się on w program Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niematerialne – przekaż dalej” popularyzującego wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Przygotował w związku z tym projekt o nazwie „Poznaj moc Esperanta”, w ramach którego stworzona została wystawa składająca się z licznych wspaniale opracowanych plansz o esperanto. Towarzyszyły jej prelekcje oraz warsztaty językowe. W tym roku spotkanie zorganizowano dla klas VI-VIII. Całość stanowiła piękne wprowadzenie do szkolnych obchodów rocznicy urodzin (już w grudniu!) naszego patrona, Ludwika Zamenhofa, twórcy języka łączącego narody – esperanto.