BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Poznaj Polskę

W sobotę, 11 czerwca 2022 roku, grupa uczniów udała się na wspaniałą wycieczkę do Wrocławia.
Odbyła się ona w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, zainicjowanego przez Ministra
Edukacji i Nauki. Celem nadrzędnym była możliwość poznawania Polski, jej środowiska, tradycji,
zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczniowie, którzy wyróżnili się na forum
szkoły np. osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi, udziałem w wolontariacie, mieli
sposobność obcować ze sztuką, oglądając „Panoramę Racławicką” i słuchając historii o jej powstaniu.
Odwiedzili także Rynek Wrocławia, gdzie podziwiali piękne zabytkowe budynki i poczuli magiczny
klimat miasta. Ostatnim punktem programu było „Hydropolis – Centrum Wiedzy o Wodzie”. Uczniowie
mogli tam, w wyjątkowo sprzyjających edukacji warunkach, dowiedzieć się m.in. skąd biorą się fale?,
czy w głębinach istnieje życie?, co świeci w wodzie?, jak powstają rafy koralowe?, czy woda ma wpływ
na zdrowie?. Uczestnicy wycieczki we wspaniałej atmosferze poznali część Wrocławia, ale to pewnie
tylko zaostrzyło ich apetyt na poznawanie Polski i świata!