BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Spotkania z rodzicami i opiekunami uczniów

Zapraszamy na pierwsze spotkania w roku szkolnym 2023/2024 według następującego harmonogramu:

kl. I-III
13.09.2023 r. (środa)
godz. 17.00-18.00
Kl. IV-VIII
14.09.2023 r. (czwartek)
godz. 17.00-18.00

W czwartek o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców w sali P-6

Serdecznie zapraszamy