BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Konkursy przedmiotowe

Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowane są regulaminy konkursów przedmiotowych. Proszę o zapoznanie się chętnych uczniów i zgłaszanie do nauczyciela przedmiotu. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie na zasadzie dobrowolności.

Regulaminy