BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Światowy Dzień Godności

“Światowy Dzień Godności” jest corocznym symbolicznym ukoronowaniem działań na rzecz godności prowadzonych z inicjatywy Global Dignity i jej partnerów. Na całym świecie za datę obchodów tego ważnego dnia przyjmuje się trzecią środę października.

Wówczas szkoły na całym świecie organizują specjalne zajęcia, dzięki którym młodzi ludzie uczą się, jak własnymi słowami określić, czym dla nich jest „godność” i dzielą się swoimi doświadczeniami na ten temat. W naszej szkole także odbędą się lekcje na temat godności, które przeprowadzą nauczyciele wychowawcy w swoich klasach.