BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

VIII Częstochowskie Dni Profilaktyki w dniach 6-10 grudnia 2021 r.

Urząd Miasta Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zapraszają na VIII Częstochowskie Dni Profilaktyki w dniach 6-10 grudnia 2021 r.

W programie działania realizowane przez:

 1. Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
 3. Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie,
 4. centra aktywności obywatelskiej w dzielnicach Częstochowy – Śródmieście, Raków, Kiedrzyn, Wyczerpy-Aniołów,
 5. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, które prowadzi Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, w ramach Porozumienia „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”,
 6. Komendę Miejską Policji w Częstochowie,
 7. Szkoły Podstawowe nr 7, nr 8 i nr 38.

Zaplanowane działania przez:

 1. Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie:
 2. specjalne dyżury członków MKRPA dla osób z problemem uzależnienia i przemocy, potrzebujących pomocy oraz wskazanie im możliwość rozwiązania problemu w godz. 15.30-17.00,
 3. dystrybucja materiałów profilaktycznych do szkół i jednostek miasta,
 4. informacje dotyczące dostępnych na terenie miasta Częstochowa form wsparcia dla osób dotkniętych przemocą i uzależnieniem,
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie:
 6. pomoc specjalistyczna dla rodzin zagrożonych przemocą przez pracowników Sekcji Pomocy Specjalistycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,
 7. dyżury telefonicznie i konsultacje stacjonarne dla osób dotkniętych przemocą, świadków przemoc oraz stosujących przemoc w rodzinie,
 8. Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie:
 9. Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień w dniach 06-10. 12.2021 r. czynny od godziny 7.00 do 19.00,
 10. dyżury prawnika w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej oraz osób z problemami uzależnień (w poniedziałek i czwartek) oraz porady psychologiczne – pedagogiczne (wtorek, środa, piątek),
 11. rozmowy z osobami opuszczającymi Ośrodek o szkodliwości nadużycia napojów alkoholowych oraz motywujące do podjęcia leczenia odwykowego,
 12. telefon nr (34) 366-48-00 – pomocowo-informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, czynny w godzinach 7.00-19.00,
 13. warsztaty/zajęcia profilaktyczne z pokazem działania alkogogli, narkogogli, który pomoże zrozumieć, jak zaburzona jest percepcja po zażyciu środków psychoaktywnych,
 14. centra aktywności obywatelskiej w dzielnicach Śródmieście, Raków, Kiedrzyn, Wyczerpy-Aniołów:
 15. rozmowy, pogadanki z psychologiem/pedagogiem, dot. uzależnienia i przemocy w rodzinie (m.in. w formie zdalnej) w zakresie wspierania lokalnego środowiska w rozwiązywaniu zgłaszanych potrzeb i problemów,
 16. konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży,
 17. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
 18. pogadanki, prelekcje, konkursy wiedzy o uzależnieniach dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego, m.in.. „Świat bez  przemocy” , cykl zabaw przeciw agresji pod hasłem „ Stop agresji”, których celem będzie  dostrzeganie i wyrażanie agresywnych przeżyć oraz  budowanie poczucia wartości samego siebie, zabawa w teatr – ukazanie zagrożeń płynących z nadużywania alkoholu, nikotyny i stosowania środków odurzających „Eleuteria – jesteśmy wolni, niezależni”, Quiz wiedzy o uzależnieniach – Kahoot oraz edukacyjne „rozsypanki” wyrazowe,
 19. Komendę Miejską Policji w Częstochowie:
 20. zajęcia edukacyjne dla dzieci “GADKI z psem: — syntetyczna propozycja działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej,
 21. kampania “Mamo, Tato tutaj jestem!”, dotycząca zagubień dzieci,
 22. kampania “Powstrzymaj falę HEJTu”, działania profilaktyczne dotyczące bezpiecznego poruszania się po cyberświecie oraz zagrożenia i konsekwencje związane z hejtem.
 23. placówki oświatowe, w stref tematycznych:
 24. strefa profilaktyczna:
 25. warsztaty – postrzeganie i rozumienie uczuć (rozpoznawanie, nazywanie, akceptacja uczuć własnych i innych osób, sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami); warsztaty z zakresu edukacji prawnej „Mądry wybór” (m.in. odpowiedzialność za czyny niedozwolone, wpływ odurzenia (alkoholem lub narkotykami) na odpowiedzialność karną, zagrożenia wynikające z przynależności do różnego rodzaju nieformalnych grup (np. kibice drużyn piłkarskich), wykroczenie a przestępstwo,
 26. spektakle profilaktyczne,
 27. zajęcia psychoedukacyjne „Trudne emocje w trudnych czasach (pandemii) – jak radzić sobie z emocjami”,
 28. „Rozmowa w TOKU bez SZOKU” – warsztat terapeutyczny w kąciku bez telefonu,
 29. strefa plastyczna:
 30. mini konkursy rysunkowe, m.in. pod hasłem „Życie w pandemii” – konkurs na najciekawszy komiks połączony z wystawą,
 31. rysunki profilaktyczne,
 32. strefa aktywna-ruchowa:
 33. gry i zabawy sprawnościowe, zawody sportowe np. „Ruch jest dobry na wszystko”,
 34. zajęcia sportowe „Wygrajmy razem” – warsztaty sportowo-profilaktyczne: sport jako alternatywa dla agresji i używek,
 35. pokazy gimnastyczne, z wykorzystaniem m.in. skakanek, hula-hop, piłek,
 36. strefa artystyczna:
 37. zajęcia taneczne,
 38. pokazy umiejętności artystycznych – występy artystyczne dzieci i młodzieży,
 39. informacyjna – zajęcia z wychowawcami klas nt. zagrożeń związanych z uzależnieniami od komputera, używek „Nie daj się wciągnąć”.

Częstochowskie Dni Profilaktyki od kilku już lat są stałym elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ze względu na panujące obostrzenia sanitarne, związane z epidemią wirusa COVID-19, działania w ramach VIII Częstochowskich Dni Profilaktyki zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zaleceń i obostrzeń; ew. wykorzystując formę zdalną, online.

Więcej informacji na stronach organizatorów i współorganizatorów.