BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie klas ósmych będą mogli odebrać 08.07.2022 roku w sali P-6 wg następującego porządku:

Klasa 8a w godz. 9:00-10.00 (p. Kierpiec),

Klasa 8b w godz. 9.00- 10.00 (p. Prudło),

Klasa 8c w godz. 10.00-11.00 (p. Prudło),

Klasa 8d w godz. 10.00-11.00 (p. Kierpiec).

Opiekunowie prawni (ewentualnie pisemnie upoważnione osoby) mogą odebrać dokument
po okazaniu dowodu tożsamości.

Zapraszamy.