BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zebrania i konsultacje dla rodziców

15 grudnia odbędą się zebrania z rodzicami oraz konsultacje.

Zebrania odbędą się o godz. 17:00 (o wyjątkach powiadomieni są rodzice przez wychowawców)

Natomiast konsultacje odbędą się o godz. 18:00. Poniżej zamieszczono wykaz nauczycieli dostępnych na konsultacjach i sale w których będą dyżurować.

Wykaz sal w trakcie konsultacji