BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

„Bezpieczna i świadoma młodzież” – podsumowanie projektu

            W piątek 6 października zakończyliśmy, trwający od kwietnia  projekt „Bezpieczna
i świadoma młodzież”, współrealizowany z Oddziałem Rejonowym PCK w Częstochowie, finansowany przez Gminę Miasto Częstochowa.

W ramach projektu, uczniowie obecnych klas siódmych, wzięli udział w cyklu spotkań i warsztatów, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu: bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz edukacji zdrowotnej, szczególnie w zakresie niebezpieczeństw związanych z  przyjmowaniem środków psychoaktywnych.

Agnieszka Krzypkowska