BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wystawa związana z miejscami pamięci narodowej

We wrześniu w naszej szkole została zorganizowana wystawa poświęcona miejscom pamięci w naszym mieście. Uczniowie zdobywali informacje na temat tych miejsc, ilustrowali je bądź fotografowali. Dzięki temu kształtował się wśród dzieci i młodzieży szacunek dla przeszłości, dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem.

wystawa