BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Rekrutacja uzupełniająca do klasy tanecznej

Szkoła Podstawowa nr 38 prowadzi rekrutację uzupełniającą do klasy tanecznej. Wszystkich chętnych zapraszamy 16 maja o godz. 16:00 na salę widowiskową, gzie zostanie przeprowadzona próba sprawności fizycznej do oddziału sportowego.

Up